News Center

703-324-7329 TTY 711
12000 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035
Tony Castrilli
Director, Public Affairs

Department Resources

Ủy ban Giám sát Mở rộng Chương trình Giảm thuế Bất động sản

Hôm nay, hội đồng giám sát quận Fairfax đã chấp thuận mở rộng chương trình giảm thuế bất động sản cho người cao niên và người khuyết tật.

Chương trình mở rộng giờ đây sẽ cho phép những người có thu nhập và giá trị tài sản ròng cao hơn hội đủ điều kiện. Ngoài ra, nó còn có thêm khung giảm thuế 75% mới và cung cấp lựa chọn hoãn trả thuế. Đây là lần đầu tiên có những thay đổi này trong chương trình hơn 15 năm qua.

Việc tăng cường hỗ trợ sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong vòng hai năm tới, bắt đầu từ tháng Giêng.

MỨC THU NHẬP VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CAO HƠN ĐỂ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Theo các điều kiện mới được mở rộng của chương trình, giới hạn về thu nhập và giá trị tài sản ròng tối đa để đủ điều kiện được giảm thuế đã được nâng lên và những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1.

Tổng thu nhập tối đa trước thuế để đủ điều kiện giảm thuế đã được nâng lên đến $90.000 từ giới hạn $72,000 trước đó. Tương tự, giới hạn giá trị tài sản ròng tăng từ  340,000 đô la  lên 400,000 đô la.

Ngoài ra, chương trình mở rộng cho phép chủ nhà loại trừ tối đa 5 mẫu đất mà không thể chia nhỏ khỏi phép tính giá trị tài sản ròng cho các ngôi nhà.

Tax Relief Eligibility Graphic

KHUNG GIẢM THUẾ VÀ HOÃN TRẢ THUẾ MỚI

Ngoài giới hạn thu nhập và giá trị tài sản ròng cao hơn, chương trình còn thêm khung giảm thuế 75% mới, giới hạn tổng số thuế được giảm và lựa chọn hoãn trả thuế. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Khung giảm thuế 75% mới sẽ dành cho các hộ gia đình có tổng thu nhập từ 60,001 đô la đến 70,000 đô la, và số tiền giảm thuế cho tất cả các khung giảm thuế sẽ được giới hạn ở mức 125% giá trị được đánh giá là mức trung bình của các căn nhà tại Quận Fairfax.

Người dân giờ đây cũng có quyền lựa chọn hoãn nộp thuế bất động sản nhưng chịu lãi suất. Để đủ điều kiện, các hộ gia đình có thể có thu nhập tổng cộng đến 100,000 đô la và giá trị tài sản ròng đến 500,000 đô la. Bất kỳ khoản thuế được hoãn nào sẽ phải chịu lãi suất cơ bản của Wall Street Journal, cộng với 1% mỗi năm, chịu mức lãi suất tối đa là 8% mỗi năm.

LOẠI HÌNH GIẢM THUẾ CÓ SẴN

Quận Fairfax giảm thuế đối với bất động sản và tài sản cá nhân nếu quý vị đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định. Có các trường hợp miễn trừ cho:

  • Cựu chiến binh tàn tật và vợ hoặc chồng còn sống của họ
  • Vợ hoặc chồng còn sống của một thành viên trong lực lượng vũ trang đã tử trận
  • Vợ hoặc chồng còn sống của người ứng cứu đầu tiên đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ
  • Các trường hợp bổ sung cũng có thể được phép giảm thuế.

Để biết thêm thông tin về việc giảm thuế và điều kiện, hãy liên hệ với Phòng Quản lý Thuế Quận Fairfax theo số 703-222-8324, TTY 711.

#  #  #

Fairfax Virtual Assistant