News Center

703-324-7329 TTY 711
12000 Government Center Parkway
Fairfax, VA 22035
Tony Castrilli
Director, Public Affairs

Department Resources

Hiện Đã Có Đánh Giá Bất Động Sản Năn 2022; Bất Động Sản Nhà ở Tăng Trung Bình 9,57%

Gần 357.000 thông báo đánh giá bất động sản cập nhật cho năm 2022 đang được gửi tới tất cả các chủ sở hữu bất động sản. Dựa trên những thay đổi về bình ổn giá (tăng hoặc giảm giá trị theo định hướng thị trường), đánh giá bất động sản nhà ở trên toàn quận hạt cho thấy mức tăng trung bình 9,57%, với đánh giá mức giá trung bình cho tất cả các ngôi nhà là $668,974. Vào năm 2021, đánh giá giá nhà nhà trung bình trên toàn quận là $610,545.

Năm 2021, giá nhà ở tăng ở hầu hết các khu vực trong quận hạt do lãi suất thấp kỷ lục, tồn kho nhà ở thấp và nhu cầu cao. Bất động sản bán lẻ, bất động sản căn hộ, bất động sản khách sạn và bất động sản khu công nghiệp cũng tăng giá trị, nhưng bất động sản văn phòng cao tầng giảm giá do làm việc từ xa tiếp tục là tiêu chuẩn làm việc hiện nay.

Để tra cứu các đánh giá hiện tại hoặc trước đây của quý vị, trước tiên hãy nhập địa chỉ cơ sở kinh doanh của quý vị vào cơ sở dữ liệu trực tuyến của quận hạt. Tiếp theo trên trang, với thông tin về bất động sản của quý vị, hãy nhấp vào “Giá trị” ở phía bên trái để xem các đánh giá hiện tại và trước đây của quý vị hoặc so sánh giá bán bất động sản của quý vị với những người khác trong khu phố bằng cách nhấp vào “Giá Bán Trong Khu Phố” trên bên tay phải.

Real estate assessment look up tool.

92% GIÁ TRỊ NHÀ ĐỀU ĐANG LÊN

Trong tổng số bất động sản nhà ở, 92% giá trị tăng lên do bình ổn, tức là tăng hoặc giảm giá trị theo định hướng thị trường. Chỉ có 2,8% giảm giá trị và 5,2% còn lại được đánh giá không thay đổi .

Bảng phân tích đánh giá nhà trung bình được trình bày dưới đây.  Xin lưu ý: giá trị trung bình không nhất thiết phải biểu thị các tài sản riêng lẻ hoặc khu phố.

 • Chung cư – $320.940, tăng 3,98%
 • Nhà biệt lập dành cho một gia đình - $ 807.450, tăng 10,86%
 • Bất động sản nhà phố / căn hộ song lập - $ 501,743, tăng 8,70%

Trong khi đó, giá trị bất động sản ngoài nhà ở (thương mại, công nghiệp và căn hộ cho thuê) tăng trung bình 2,27%.

Nhìn chung, trong số 356.967 bưu kiện chịu thuế ở Quận Hạt Fairfax:

 • 334.334 bưu kiện có một thay đổi đánh giá.
 • 22,633 bưu kiện không có thay đổi đánh giá nào.

2022 Residential Real Estate Assessments by District

TẠI SAO ĐÁNH GIÁ CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐÃ THAY ĐỔI

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá bất động sản:

 • Bán trong khu phố.
 • Các yếu tố kinh tế như số ngày trung bình các ngôi nhà đã được bán và số lượng bán.
 • Nâng cấp tài sản (tu sửa, xây thêm).
 • Xây dựng mới và quy hoạch lại.
 • Đặc điểm của bất động sản, chẳng hạn như kích thước, vòng đời, tình trạng và tiện nghi.

 

ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHẢI LÀ HÓA ĐƠN

Thông báo đánh giá bất động sản không phải là một hóa đơn. Hầu hết các chủ nhà trả thuế bất động sản như một phần của khoản thanh toán thế chấp hàng tháng. Sau đó, công ty thế chấp của quý vị sẽ gửi thuế trực tiếp đến Quận Hạt Fairfax. Tuy nhiên, một số chủ nhà trả thuế bất động sản của họ trực tiếp (đến hạn vào ngày 28 tháng Bảy và ngày 5 tháng Mười Hai). Hãy liên hệ với công ty thế chấp của quý vị nếu quý vị không chắc chắn về cách nộp thuế của mình.

Đây là thông báo đánh giá mẫu mà quý vị sẽ nhận được qua thư.

Sample 2022 Real Estate Assessment Notice

THU THUẾ LÀ MỘT KHOẢNG ƯỚC TÍNH

Mức thuế ước tính được hiển thị trên thông báo đánh giá của quý vị chỉ là một khoảng ước tính. Theo yêu cầu của luật tiểu bang, thuế ước tính cho năm 2022 dựa trên đánh giá năm 2022 và thuế suất năm 2021 của Quận Hạt Fairfax. Đây là ước tính vì Ban Giám Sát vẫn chưa thông qua thuế suất cho năm 2022, nhưng sẽ thực hiện điều nầy như một phần của quy trình lập ngân sách. “Thu lệ phí” hay thuế là sự kết hợp giữa đánh giá hiện tại của quý vị và thuế suất hiện hành được áp dụng (năm 2021).

Lưu ý quan trọng cho những người tham gia chương trình giảm thuế: khoảng  ước tính thuế năm 2022 được hiển thị trên thông báo của quý vị không phản ánh lợi ích giảm thuế năm 2022 của quý vị.

Đã có khoảng giảm THUẾ mở rộng

Người cao niên và người khuyết tật có thể đủ điều kiện để được giảm thuế bất động sản, và Ban Giám sát gần đây đã mở rộng chương trình giảm thuế, cung cấp nhiều cứu trợ hơn và cho phép nhiều người đủ điều kiện hơn.

Đối với năm 2022, tổng thu nhập tối đa đủ điều kiện để được miễn thuế đã được nâng lên $90.000 la và giới hạn giá trị ròng tăng lên $400.000.

Hạn nộp đơn xin giảm thuế của quý vị là ngày 2 tháng Năm. Quý vị sẽ được thông báo về trạng thái giảm thuế của mình trước ngày 30 tháng Sáu.

KHÁNG CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA MÌNH

Nếu quý vị tin rằng bất động sản của quý vị được đánh giá không chính xác, quý vị có thể nộp đơn kháng cáo. Các kháng nghị phải dựa trên giá trị thị trường hợp lý, thiếu tính thống nhất hoặc sai sót trong mô tả tài sản. Nói đơn giản rằng giá trị đã tăng quá nhiều trong một năm không phải là cơ sở pháp lý để kháng cáo. Trước khi nộp đơn khiếu nại, chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với nhân viên Quản Lý Thuế.

 • Lên lịch cuộc hẹn qua điện thoại hoặc video để nói chuyện với nhân viên khi nào quý vị rảnh.
 • Gửi thắc mắc qua email.
 • Gọi 703-222-8234, TTY 711, vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều.

Nếu quý vị vẫn muốn nộp đơn kháng cáo, chủ sở hữu bất động sản có thể bắt đầu bằng một kháng nghị hành chính. Chủ sở hữu bất động sản được khuyến khích nộp đơn kháng cáo này càng sớm càng tốt. Tất cả các đơn kháng cáo hành chính phải được nộp trước ngày 1 tháng Tư. Chúng phải được đóng dấu bưu điện trước ngày 1 tháng Tư, nếu được gửi qua đường bưu điện, hoặc chúng có thể được gửi qua email,  nộp trực tuyến hoặc chuyển đến văn phòng Cục Quản Lý Thuế trước 4:30 chiều. (EDT) vào ngày 1 tháng Tư. Sẽ không có ngoại lệ nào. Không có khiếu nại hành chính nào sẽ được chấp nhận sau ngày này. Cả kháng nghị về bất động sản không phải nhà ở và nhà ở đều có thể được gửi qua thư hoặc email, nhưng sẽ chỉ có thể gửi trực tuyến các kháng nghị đánh giá bất động sản nhà ở thôi. Quý vị có thể tải xuống các ứng dụng khiếu nại hoặc gọi cho văn phòng Quản Lý Thuế để xin một bản sao.

Các kháng nghị về bất động sản cũng có thể được đệ trình lên Hội Đồng Bình Ổn (Board of Equalization, BOE). BOE sẽ tiến hành các phiên điều trần chính thức và xem xét lời khai đã tuyên thệ. Quý vị có thể lấy các mẫu đơn kháng cáo của BOE trực tuyến hoặc bằng cách gọi cho văn phòng BOE theo số 703-324-4891, TTY 711. Theo luật, tất cả các khiếu nại lên BOE phải được nộp và đóng dấu bưu điện trước ngày 1 tháng Sáu hoặc được gửi qua email/tải lên trước 4:30 chiều (EDT) vào ngày 1 tháng Sáu. Sẽ không có ngoại lệ.

Fairfax Virtual Assistant